Kalite Politikası

TMS Medical

  • Kaliteyi vazgeçilmez bir esas alarak, faaliyet gösterdiğimiz Medikal Cihaz üretiminde yurt içi ve yurt dışı şirketler arasında lider olmayı hedeflemek,

  • Kalite düzeyini arttırıcı katkıları teşvik etmek ve bulunduğu kalite düzeyi ile yetinmeyen bir hizmet anlayışı yaratmak,

  • Ürün kalitesini ve Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek ve bu amaçla kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanmak,

  • Personel temini konusunda seçici olmak ve şirketimizin iş kapasitesinin gerektireceği sayıda ve görev yapacakları pozisyonlara uygun nitelikte eğitim almış elemanları istihdam etmek,

  • Personelimizi şirketimizin faaliyet alanlarında yetkin bilgi, beceri ve deneyim sahibi olmalarını sağlayacak düzeyde eğitmek ve onlara ekip çalışmasını benimsetmek,

  • İç ve dış müşteriler tarafından, talep edilen hizmetlerin ihtiyaçlarına göre belirlenmiş kalite, şartlar ve kriterlere uygun ürünler üretmek, satın alınacak tedarikçilerin kalite düzeylerini sürekli değerlendirerek kalite düzeyleri yüksek tedarikçilerle çalışmayı ilke edinmek,

  • Medikal cihazlar üretimi sırasında çevresel etkileri önemseyerek dikkate almak ve sonraki nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmaya katkıda bulunmak.