TMS Medical

Kaliteyi vazgeçilmez bir esas alarak, faaliyet gösterdiğimiz Medikal Cihaz üretiminde yurt içi ve yurt dışı şirketler arasında lider olmayı hedeflemek,

Kalite düzeyini arttırıcı katkıları teşvik etmek ve bulunduğu kalite düzeyi ile yetinmeyen bir hizmet anlayışı yaratmak,

Ürün kalitesini ve Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek ve bu amaçla kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanmak,

Personel temini konusunda seçici olmak ve şirketimizin iş kapasitesinin gerektireceği sayıda ve görev yapacakları pozisyonlara uygun nitelikte eğitim almış elemanları istihdam etmek,

Personelimizi şirketimizin faaliyet alanlarında yetkin bilgi, beceri ve deneyim sahibi olmalarını sağlayacak düzeyde eğitmek ve onlara ekip çalışmasını benimsetmek,

İç ve dış müşteriler tarafından, talep edilen hizmetlerin ihtiyaçlarına göre belirlenmiş kalite, şartlar ve kriterlere uygun ürünler üretmek, satın alınacak tedarikçilerin kalite düzeylerini sürekli değerlendirerek kalite düzeyleri yüksek tedarikçilerle çalışmayı ilke edinmek,

Medikal cihazlar üretimi sırasında çevresel etkileri önemseyerek dikkate almak ve sonraki nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmaya katkıda bulunmak.